bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1708970781 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

Големите данни - възможност, предизвикателство или заплаха пред официалната статистика
Галя Статева
Резюме: В статията се разглежда ролята на големите данни в официалната статистика. Акцентът е поставен върху въпроса какво се случва, когато официалната статистика срещне „големите данни”. Дефинирани са основните възможности и предизвикателства пред официалната статистика в ерата „големи данни“: „нова“ методология, високо качество, поверителност и правни въпроси, ИТ технологии, финансови ресурси, необходимост от различно мислене и умения, нови политики и директиви.
Дискутира се как големите данни могат да бъдат използвани за производство на официална статистика: като заменят изцяло статистическите източници; като допълват информацията чрез съчетаване на данни от различни източници или като осигуряват напълно нови статистически числа, които могат да допълват наличната статистическа информация.
Описани са методите на статистиката и тяхното приложение по отношение на големите данни, като са посочени някои примери от европейската практика за използването на големите данни в статистическия производствен процес.
Изправяйки се пред възможности и предизвикателства, официалната статистика ясно осъзнава необходимостта да не работи в изолация, а в тясно сътрудничество с академичната общност, търговски партньори от частния сектор, Евростат и Европейската комисия, други международни организации и национални статистически офиси. В статията подробно са разяснени механизмът и инструментите за интеграция в рамките на Европейската статистическа система в краткосрочен, средносрочен и дългосрочен хоризонт.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-01-14
Свали пълен текст