bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1721210620 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

МЕЖДУНАРОДНА КОНФЕРЕНЦИЯ
Иван Балев
Резюме: В статията се отбелязва 20-годишнината от провеждането на Международната конференция по население и развитие - Кайро 1994. Годишнината е повод да се направи анализ на изпълнението на приетата Програма за действие, която е с 20-годишен срок. Представени са темите, които са били обект на обсъждания по време на конференцията. Специално внимание е отделено на участието на българската делегация на конференцията. В статията се акцентира на два много важни момента. Първият е, че демографският упадък, който преживява България, не е резултат от последните няколко години, когато тази тема стана една от най-коментираните в публичното пространство. Вторият е, че Националният статистически институт е първата институция в държавата, която поради естеството на работата си започна да изследва и анализира причините за настъпилите промени в основните демографски процеси, както и последиците от тях за развитието на населението.
В статията се проследяват измененията в основните демографски показатели,
с които се характеризира периодът от 1994 до 2013 година. На фона на продължаващите негативни тенденции се установяват и някои положителни събития - увеличаване на средната продължителност на живота, намаляване на детската смъртност, намаляване на преждевременната смъртност и други. Статията ще бъде полезна за държавните институции, които трябва да формират демографската политика на България.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-01-19
Свали пълен текст