bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1718266701 [LANGUAGE] => EN [LEPTON_SESSION] => 1 )
Register

Login:


Forgot Details? Sign-up

ХАРАКТЕРИСТИКА НА НЯКОИ СТРАНИ ОТ ЖИЛИЩНИТЕ УСЛОВИЯ НА НАСЕЛЕНИЕТО (Според резултатите от преброяването на жилищния фонд на 1.XII.1965 г.)
Стамен Маринов
Abstract: През периода 1945 - 1965 г. у нас беше осъществена широка систе ма от мероприятия за разгръщане на голямо по обем жилищно строителство, с цел да бъдат задоволени по-пълно жилищните потребности на населението. Тази система от мероприятия обхващаше отпускането от страна на държавата на нисколихвени и дългосрочни заеми на трудещите се, които се нуждаят от жилища, и обезпечаване на терени за строеж и строителни материали. В резултат на повишените си доходи трудещите се имат възможност да отделят повече средства и да спе стяват за строеж на жилище. От 29 773 жилищно - спестовни влога в размер на 23 156,1 хил. лв. през 1956 г., те се увеличиха на 149 544 влога в размер на 258 960,0 хил. лв. през 1965 г. По линията на държавния бюджет през периода 1949 - 1965 г., за жилищно строителство са вложени над 351 млн. лв. капитални вложения. Осъществените мероприя тия в това отношение доведоха до разгръщане на голямо по обем жилищно строителство в нашата страна през този период. То се характе ризира от следните данни: през периода 1945 - 1965 г. в нашата страна са построени 54,9 на сто от наличните към 1.XII.1965 г. жилища и 57,1 на сто от жилищната площ. В резултат на това близо 60 на сто от населението в страната живее в жилища, строени през периода 1945 - 1965 г.
Keywords: 1945; 1965; жилища; жилищно строителство; население
Date published: 2014-04-03
Download full text