bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1680151955 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВАТА ПРЕД НСИ ПО ИНФОРМАЦИОННОТО ОСИГУРЯВАНЕ НА ИЗМЕРВАНИЯТА НА КАЧЕСТВОТО НА ЖИВОТА
Светлана Съйкова
Резюме: Обсъждат се основни проблеми и предизвикателства, засягащи статистическото информационно осигуряване на изследванията и оценките на качеството на живота. Застъпва се тезата, че качеството на живота (добруването на хората) е многодименсионно явление. За оценката му се изискват адекватни набори от показатели и съответна статистическа информация, които сега в много отношения не достигат. Конструирането на такива индикатори и осигуряването на информацията за тяхната оценка е много голямо предизвикателство пред изследователите от съответните предметни области, статистиците и информатиците. Разискват се идеи и препоръки, засягащи изследването на социалния прогрес и предстоящите задачи на статистиката в тази област.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-08-19
Свали пълен текст