bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1719096887 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ИЗПОЛЗВАНЕ НА ИНФОРМАЦИЯТА ОТ СОЦИАЛНИТЕ МРЕЖИ В ИНТЕРНЕТ. ВЪЗМОЖНОСТИ, ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВА И ПРОБЛЕМИ
Светлана Съйкова
Резюме: Обект на разглеждане в статията са възможностите за използване на информацията, създавана при общуването в интернет, с оглед развитие и обогатяване на статистическите изследвания. Констатира се, че специално в областта на статистическата теория, както и в практиката, тези възможности остават все още недооценени и пренебрегвани. Специален акцент е поставен върху предизвикателствата и проблемите, засягащи важни теоретични, методологически и практически проблеми. Те със сигурност заслужават засилен интерес на статистическите общности - изследователи и практически дейци. Предлагат се някои класификации/систематизации главно на очакваните резултати, теоретичните и методологическите проблеми.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-10-21
Свали пълен текст