bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1680148421 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ИНФОРМАЦИЯ ЗА ПРОВЕДЕНА МЕЖДУНАРОДНА СРЕЩА
Милен Колев
Резюме: В периода 2 - 3 юли 2015 г. в гр. Люксембург се състоя заседание на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс.
Организатори на срещата бяха статистическият офис на Европейската комисия - Евростат, и Европейската централна банка.
Участваха представители на всички държави - членки на Европейския съюз (ЕС), на страните - кандидатки за членство в ЕС, на Европейската централна банка и на Организацията за икономическо сътрудничество и развитие.
По време на заседанията на Комитета по парична и финансова статистика и статистика на платежния баланс бяха разгледани и обсъдени въпроси, свързани с:
- Доклад за качеството на статистическите показатели, залегнали в основата на таблиците за макроикономическите дисбаланси
- Решение за сформиране на техническа група за изследване и предоставяне на информация за идентификатора на бизнес единиците, релевантни за производство на статистическа информация
- Инициатива за стандартизация на данните на МВФ - SDDS плюс. Участниците в заседанието бяха запознати с предложение за въпросник, резултатите от който ще предоставят съвети и подкрепа за държавите - членки на ЕС, относно най-ефективните пътища за въвеждане и преминаване към SDDS плюс стандарта.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-10-21
Свали пълен текст