bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1718820295 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

КОНЦЕПЦИЯ ЗА РАЗВИТИЕ НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТАТИСТИЧЕСКИ БЮРА В УСЛОВИЯТА НА НОВАТА ОРГАНИЗАЦИОННА СТРУКТУРА
Светла Иванова
Резюме: Настоящата концепция има за цел да докаже, че успешно развитие на териториалните статистически бюра (ТСБ) като съвременни регионални структури на НСИ е възможно да се постигне чрез адаптирано прилагане на европейските изисквания за модернизация на статистическите организации, съвременните изисквания за мениджмънт в публичния сектор, системите за управление на качеството в него и развитието на човешките ресурси в посока повишаване на мотивацията и професионалния капацитет.
Представените анализ на състоянието и особеностите на функционирането на съществуващите към момента ТСБ и диагностика на оперативната среда по метода 7-S на Маккинси налагат извода, че действията на ръководителите на ТСБ трябва да бъдат насочени към подобряване на качеството на статистическата информация, свързано с организационни промени чрез мотивиран персонал. Във връзка с това са дефинирани приоритетните цели за развитие на ТСБ в областите качество, институционално развитие, персонал, партньорство и ефективност на разходите.
С оглед изпълнението на приоритетните цели са разгледани възможностите за прилагане на GAMSO и GSBPM, внедряването на DQAF и CAF за самооценка на качеството, на система от индикатори за измерване на изпълнението и повишаването на мотивацията и компетентностите на служителите чрез съвременни управленски подходи.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2016-03-11
Свали пълен текст