bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1708970397 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ИНДЕКСЕН ФАКТОРЕН АНАЛИЗ НА ОБЕМА НА ПРОДУКЦИЯТА НА ЕДНОРОДНИ СЪВКУПНОСТИ НА СТОКИ С ДИСКРЕТНАТА НЕЧЕТНА ФУНКЦИЯ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ СИГНУМ
Емил Христов
Резюме: На основата на принципно разграничение на статистическите съвкупности на еднородни и разнородни е съставена методика за индексен факторен анализ на продукцията само от еднородни съвкупности на стоки. Аналитично, всяка еднородна съвкупност представлява честотно разпределение на стоки от един и същ вид, които се различават по цени и натурални количества в една и съща натурална мярка. Всяко честотно разпределение се характеризира със средна цена и общо натурално количество на всички стоки. Обемът на продукцията в паричен израз от всички стоки е дискретна зависима променлива, равна на произведението на двете дискретни факторни променливи - средната цена и общото натурално количество на стоките. С тези дискретни променливи за две сравнявани години се извършва индексен факторен анализ на прираста или намалението на продукцията от едновременните съвместни факторни промени на средната цена и на общото натурално количество на стоките. В общия случай точните решения се получават с отчитане на еднопосочните и разнопосочните промени на двата фактора. Те са сравнени с решенията, които се получават с множествените факторни индекси при постоянен състав - за цените на Laspeyres и Paasche, и за физическия обем на продукцията. Установени са частните случаи, които могат да се решават с множествените факторни индекси при постоянен състав.
В следващата статия ще бъде представена методика за индексен факторен анализ на продукцията от разнородни съвкупности на стоките.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2016-06-07
Свали пълен текст