bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1708972315 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ
Светла Иванова
Резюме: След проведената през 2015 г. реформа на регионалната структура на НСИ, пред ръководителите на териториалните статистически бюра на дневен ред стои въпросът за подобряването на ефективността на ръководените от тях структури. Тъй като съществуват разнообразни управленски подходи и инструменти за това, темата е разгледана в три части:
Част I. Уникалност на териториалните статистически бюра като фактор за повишаване на ефективността. В статията са разгледани особеностите на функциониране на ТСБ и ползите, които могат да бъдат извлечени от тях, предвид позицията им на публична организация и в същото време от позицията на производител на статистическа информация. Във връзка с това е представено логическото съответствие между управленския модел „4П“ на Тойота, Генеричния модел за дейността на статистическите организации (GAMSO) и общата рамка за оценка в публичните организации (CAF). Ключовите показатели за ефективност (KPI) са представени като управленски инструмент за контрол на бизнес активността на ТСБ в реално време.
Част ІІ. Управленски инструменти в помощ на повишаването на ефективността на териториалните статистически бюра - системи за измерване на изпълнението чрез балансирани показатели и за управление на качеството. В следващ брой на сп. „Статистика” ще бъдат разгледани възможностите и ползите за ТСБ от внедряването на балансирана система от показатели за измерване на изпълнението и обща рамка за оценка (CAF), както и възможностите за адаптиране на принципите на стандарта ISO 9001 за целите на управлението на качеството в ТСБ.
Част ІІІ. Управленски инструменти в помощ на повишаването на ефективността на териториалните статистически бюра - бенчмаркинг и Lean концепция. В следващ брой на сп. „Статистика” ще бъдат разгледани възможностите за приложение на бенчмаркинг и управленски подход за Lean управление на процесите в ТСБ.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2016-06-07
Свали пълен текст