bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1718651148 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ЗА АНАЛИЗИТЕ НА СОЦИАЛНО-ИКОНОМИЧЕСКАТА ИНФОРМАЦИЯ
Светлана Съйкова
Резюме: В статията се обсъждат проблеми, свързани с използване на разполагаемата информация за социално-икономическите явления и процеси. Има се предвид не само информацията, произвеждана от НСИ, но и от други източници - главно институционалните структури на бизнеса и държавното управление, общуването на хората в социалните мрежи в интернет. Има много индикации, че възможностите, които предлагат тези източници за анализи и оценки на състоянието, промените, факторните влияния и проблемите в изследваните обекти, са значително по-големи, отколкото реално се използват. Последица от това са пропуснатите възможности за повишаване на резултатността на анализите в разглежданата област.
През призмата на основните цели и задачи на аналитичната работа се обсъждат съществуващи благоприятни възможности, идеи и предложения за повишаване на ефективността на анализите. Специален акцент се поставя върху генерирането на идеи за иновации. Дискутираните проблеми и идеи са адресирани не само до специалистите статистици, но и до всички, които използват статистически методи в аналитичната си работа.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2017-06-07
Свали пълен текст