bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696033519 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

AGILE УПРАВЛЕНИЕТО КАТО ЕЛЕМЕНТ ОТ МОДЕРНИЗАЦИЯТА НА ТЕРИТОРИАЛНИТЕ СТРУКТУРИ НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Светла Иванова
Резюме: Agile управлението на статистическата организация е една от актуалните теми, подложена на обсъждане от Комисията за модернизиране на организационната рамка и оценка към Групата на високо равнище за модернизиране на официалната статистика при ООН. От позицията на началник на териториален статистически отдел в статията съм представила моя поглед върху възможността за такъв тип управление в териториалната структура на НСИ.
В статията се обосновава необходимостта от гъвкава организационна култура. Разгледани са принципните характеристики на Agile управлението и Scrum подхода и как би изглеждало тяхното приложение в териториалната структура на НСИ при едновременно спазване на Кодекса на европейската статистическа практика и изпълнението на клаузи от ISO 9001. Представено е съответствието на философията на Agile управлението с фазите и поддейностите от Общия модел на статистическия производствен процес в НСИ.
Отделено е внимание и на управлението на риска в условията на Agile управление, като подробно са представени методи за мониторинг на риска и анализ на причините за възникването му. Разгледана е и ролята на вътрешния одит извън контекста на Закона за вътрешния одит в публичния сектор и необходимостта от него в териториалните структури при такова управление.
Като най-подходящ начин за внедряване в териториалните структури на НСИ на философията на Agile управлението в процесите по производство на статистическа информация е представен накратко и хибриден модел на управление, при който само при отделни фази от Общия модел на статистическия производствен процес в НСИ се прилага Scrum подходът.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2017-08-17
Свали пълен текст