bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1680148492 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПРОФ. СТЕФАН СТАНЕВ - БЕЛЕЖИТ УЧЕН И ОБЩЕСТВЕНИК
Поля Ангелова, Величко Петров
Резюме: В статията се проследява жизненият и творческият път на проф. Стефан Тодоров Станев - бележит учен, родолюбив и всеотдаен радетел на българската статистическа мисъл, свързал завинаги живота си със Свищов и Стопанска академия „Д. А. Ценов“. Многостранната дейност на проф. Станев го определя като университетски преподавател, изтъкнат изследовател в областта на статистиката и икономиката, политик, дипломат и виден общественик.
Представени са както резултатите от дългогодишната му научно-преподавателска дейност, така и значимите му постижения в статистическата теория и практика. Маркирани са основни теми от широката проблематика, изследвана от един от най-изтъкнатите български статистици през последните няколко десетилетия. Изследвания, които имат отражение върху развитието на статистическата наука в страната и далеч извън нейните предели.
С активното си присъствие в дейността на специализираните международни структури по статистика проф. Станев подпомага формирането на държавната политика в областта на статистиката и развитието на статистическата мисъл в България като активен изследовател, методолог, администратор и дългогодишен главен редактор на сп. „Статистика“.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2018-06-07
Свали пълен текст