bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1680146068 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ЗА ПРОДЪЛЖИТЕЛНОСТТА НА ЖИВОТА ПРИ МЪЖЕТЕ И ЖЕНИТЕ
Марта Сугарева
Резюме: В статията се представя демографска интерпретация на данните за динамиката на очакваната продължителност на живота при раждане на мъже и жени в България в различни исторически периоди. Също така са проучени вариации на същия показател в различни държави в света. Този показател се използва за интегрален показател за смъртността на населението. Използвана е базата данни на Института за демографски изследвания "Макс Планк". Изследването е фокусирано върху причините за различието в смъртността на двата пола и изводите са базирани на две емпирично сформирани групи населения (Източна и Западна Европа) в зависимост от общото ниво на смъртността (на двата пола) в съчетания с очакваната продължителност на живота между мъжете и жените. Направени са предположения за въздействието на две групи фактори, определящи тези различия: 1) фактори в областта на икономическата активност и заетост; 2) фактори в семейната сфера.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2014-04-03
Свали пълен текст