bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1719033132 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

НЕОЛИБЕРАЛИЗЪМ, МУЛТИКУЛТУРАЛИЗЪМ, ПРАВА НА ЧОВЕКА И СТАТИСТИЧЕСКОТО ИМ ОТРАЗЯВАНЕ
Димитър Аркадиев
Резюме: Обсъждат се някои основни принципи, виждания и практически действия, свързани с либерализма и неолиберализма, за равенството/различията между хората по пол, сексуална ориентация, етнокултурни и други характеристики. Прави се критична оценка на посочените виждания в сравнение с фактическото им отражение в действителността. Разглежда се статистическото обхващане и отразяване на равенството/различието. Обръща се по-специално внимание на системата от показатели, предложена от Статистическата комисия на ООН, за характеризиране на различията по пол, известна като „джендър (gender) статистика“. Разработват се два конкретни примера с данни за работната заплата на наетите в България по пол в комбинация с други признаци - възраст, образование, професия и икономическа дейност. Резултатите потвърждават тезата на либерализма, че работната заплата на жените е по-ниска. Това не отразява цялата сложност и историческа обусловеност на посоченото различие. Вторият пример се отнася за растежа на броя на лицата от ромския етнос в някои страни от Югоизточна Европа по данни от преброявания на населението след Втората световна война (1939 - 1945). Проследяват се проявилите се тенденции и отражението на инициативата „Десетилетие на ромското включване
(2005 - 2015)“. Главният извод е, че инициативата, за която е изразходван значителен финансов и друг ресурс, повече съдейства за обособяване отколкото за интеграция на ромския етнос към останалото население на съответната страна.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2019-06-26
Свали пълен текст