bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1679545959 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

СМЯНА НА КОНЦЕПЦИИТЕ - МЕТОД ЗА ТЪРСЕНЕ НА НОВИ ИДЕИ И ВЪЗМОЖНОСТИ ЗА ВНАСЯНЕ НА ПОЛЕЗНИ ПРОМЕНИ В СОЦИАЛНАТА ПРАКТИКА И НАУЧНОТО ПОЗНАНИЕ
Светлана Съйкова
Резюме: В статията е представена авторска визия за това как чрез смяната на концепциите може да се стимулира творческото мислене, да се генерират нови идеи и да се разкриват алтернативни възможности за решаване на проблемите, развитие на науката и повишаване на ефективността на социалната практика. Идеите се обсъждат върху основата на една систематизация на начините (пътищата), по които се раждат новите идеи. Обсъжда се и практическото приложение на предлагания подход.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2019-09-19
Свали пълен текст