bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1656206468 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

РАЗВИТИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИЯ АНАЛИЗ НА ОТДАЛЕЧЕНИ НАБЛЮДЕНИЯ (OUTLIERS) ОТ КРАЯ НА ПЪРВАТА СВЕТОВНА ВОЙНА ДО СРЕДАТА НА 80-ТЕ ГОДИНИ НА XX ВЕК
Любомир Иванов
Резюме: В статията се разглежда историческото развитие на методите за анализ на отдалечени наблюдения (outliers) за периода от края на Първата световна война до средата на 80-те години на XX век. През този период в анализа се обособяват две основни направления - устойчивите методи за оценяване и идентификацията на отдалечените наблюдения. Първото направление се насочва към разработването на методи, които да дават качествени оценки дори и при наличие на екстремални наблюдения в данните, а второто - към създаването на статистически тестове, които да позволяват идентификация на броя и местоположението на отдалечените наблюдения в съвкупността. Разграничаването между двете направления води до постепенното им обособяване в самостоятелни направления на анализа. Успоредно с развитието на методите за оценка и идентификация изследванията разкриват много нови проблеми (размерността, маскирането, влиянието, динамичните аспекти), както и възможности, свързани с графичните методи и автоматизацията на аналитичните процедури.
Ключови думи: отдалечени наблюдения, екстремални наблюдения, устойчиви методи за оценяване, идентификация
Дата на публикуване: 2020-09-18
Свали пълен текст