bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1635151497 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПЪРВО ПРЕБРОЯВАНЕ НА ИНДУСТРИАЛНИТЕ И ТЪРГОВСКИТЕ ЗАВЕДЕНИЯ В ЦАРСТВО БЪЛГАРИЯ ПРЕЗ 1926 ГОДИНА
Соня Златанова
Резюме: В доклад № 4001 от 17 март 1926 г. до Върховния статистически съвет са изложени мотивите за допълване на демографското преброяване с преброяване на стопанските предприятия.
Върховният статистически съвет одобрява проекта на Дирекцията на статистиката за обединяване на демографското, жилищното и стопанското преброяване, като приема единодушно следното решение: „Едновременно с общото демографско преброяване по досегашния кадър да се предприеме и преброяване на селското стопанство и занаятчийско-индустриалното производство със специални карти, чрез които да се съберат най-общи сведения за установяване количествено и качествено, от една страна земеделческите и от друга - всички останали неземеделчески стопанства и предприятия в нашата страна“.
На 31 декември 1926 г. се провежда първото общо преброяване на индустриалните и търговските предприятия в Царство България едновременно с преброяването на населението и жилищния фонд. Главната дирекция на статистиката използва две номенклатури. Едната е разработена от френския статистик Жак Бертийон, а другата е изготвена от българските статистици и е използвана в две анкети за преброяване на насърчаваната от държавата индустрия, проведени в началото на XX век.
Окончателните резултати са издадени в три тома, които са двуезични, с паралелен текст на френски език. Публикациите от проведеното през 1926 г. преброяване на стопанските предприятия са част от библиотечния фонд на НСИ и могат да се ползват в читалнята на библиотеката.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2021-04-13
Свали пълен текст