bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696032074 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ЗА НУЖДАТА ОТ ПОВИШАВАНЕ НА СТАТИСТИЧЕСКАТА ГРАМОТНОСТ И КУЛТУРА
Марта Сугарева, Мариана Мургова
Резюме: Авторите отбелязват нуждата от повишаване на статистическата грамотност и култура на населението. Посочват се пътищата, по които това може да се постигне - чрез подобряване на учебните програми и на преподаването на учебния материал в раздел „Вероятности и статистика“ в часовете по математика в училище. Друга дейност, която се очертава като полезна в тази насока, е продължаващото обучение на учителите. Обосновава се необходимостта от системно провеждане на обучителни курсове за учители по математика за преподаване на статистика; препоръчва се също подготвяне и разпространение на съответните учебни материали по приложна статистика за учители и за ученици.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2021-06-23
Свали пълен текст