bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1718497034 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ЕДНО СТАТИСТИЧЕСКО ИЗСЛЕДВАНЕ ВЪРХУ УСПЕХА НА УЧЕНИЦИТЕ ПО МАТЕМАТИКА (2005 - 2019)
Светлана Василева, Станимира Илиева
Резюме: Представен е анализ на резултатите от ученическо изследване, проведено в Природо-математическата гимназия „Иван Вазов“, гр. Добрич.
Работата по проекта „Анализ на успеха на учениците по математика (2005 - 2019)“ има за цел да покаже на учениците как да събират и анализират данни, като използват срочни и годишни оценки от училищни дневници на избрани класове за определени години. Оценките по математика от първия и втория срок и годишните оценки за всяка учебна година са сравнени с Т-тест, F-тест и Рангова корелация по Крюгер-Спирман. Най-важната цел на проекта е учениците да разберат и оценят многообразните приложения на статистиката не само в човешката дейност и в управлението на различни отрасли, но и като помощ за учителите, които не са специалисти по математика.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2021-06-23
Свали пълен текст