bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696028713 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

НЯКОИ АСПЕКТИ НА ПРОМЕНИТЕ В ОРГАНИЗАЦИОННАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ
Цветозария Гатева
Резюме: В съвременните условия нарастващите изисквания на потребителите на статистическа информация и навлизането на ИКТ налагат необходимостта от промени в структурата на НСИ на ниво централно управление и ТСБ. В статията са представени промените в организационната структура на НСИ, насочени към изпълнение на целите на Националната и Европейската статистическа програма. В статията са анализирани ключови показатели за дейността на НСИ, необходимостта от тяхното изследване и приносът им за подобряване на статистическата дейност и за повишаване на качеството на статистическата информация. JEL: C10, C81, C82
Ключови думи: статистическа институция, статистическа система, Национален статистически институт, организационна структура, реорганизация, ресурсно ос
Дата на публикуване: 2021-09-24
Свали пълен текст