bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1718492069 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

НЯКОИ ОСНОВНИ АСПЕКТИ НА СОЦИАЛНАТА ПОЛИТИКА И РОЛЯТА НА СТАТИСТИКАТА В НАЧАЛОТО НА НОВОТО ХИЛЯДОЛЕТИЕ
Богдан Богданов
Резюме: Известно е, че терминът „политика” има гръцки произход и сравнително най-точното му значение може да се дефинира като изкуство да се управлява държава. От своя страна, прилагателното „социален” има латински произход, чието значение визира преди всичко степента на кохезия между хората, т.е. процесът на сближаване и превръщането им в общество. Съчетанието „социална политика”, разгледано във фокуса на новото хилядолетие, индикира непрекъснатия процес на всяка държава в съвременния свят, който се изразява в управление, контрол, синхронизация и хармонизация на човешките (обществените взаимоотношения и интереси, за да се постигне позитивно социално-икономическо развитие, висок жизнен стандарт и хуманно отношение към онези членове на обществото, които са в неблагоприятно икономическо положение.
Ключови думи: социална политика; функция; аспекти; икономика
Дата на публикуване: 2014-04-07
Свали пълен текст