bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1718266371 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

СОЦИАЛНАТА ПОДМЯНА НА ИНСТИТУЦИЯТА НЕСЪСТОЯТЕЛНОСТ В БЪЛГАРИЯ СЛЕД 1989 ГОДИНА
Мария Стоянова
Резюме: Проблематиката за несъстоятелността става актуална в българското общество след 1989 г. и продължава да е актуална особено след 2008 година. След 1989 г. - защото в България стартират процеси на преструктуриране на икономиката, трансформиране на собствеността и властта, коригиране на поведението на стопанските субекти в пазарната среда. В тези процеси на дълбоки промени редица държавни и общински предприятия, еднолични търговци (ЕТ) и търговски дружества (ТД) се превръщат в неплатежоспособни длъжници към банки, доставчици, държавата, общините. В трайна неплатежоспособност и/или свръхзадлъжнялост изпадат още и банки, застрахователи, селскостопански и други кооперации, предприятия с нестопанска цел, както и отделни граждани и техните семейства.
Търговците длъжници преминават през съдебна процедура по несъстоятелност и биват обявявани в несъстоятелност.Например, през преходния период (1989 - 2000 г.) в резултат на извършваната у нас трансформация на собствеността и властта общият брой на държавните предприятия, преобразувани в еднолични търговски дружества (ЕТД) и обявени в ликвидация и в несъстоятелност, е 9 709. От тях обявените в ликвидация са 8 944, а в несъстоятелност - 765. Средно на година по 70 предприятия са обявявани в несъстоятелност и по 800 - в ликвидация
Ключови думи: 1989; несъстоятелност; България
Дата на публикуване: 2014-04-07
Свали пълен текст