bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1675121724 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

Факторни модели за общото, прякото и косвеното влияние на повъзрастовата смъртност върху изменението на средна- та продължителност на живот
Емил Христов
Резюме: Настоящата статия е продължение на предходната статия на автора „Факторни модели за общото влияние на повъзрастовата смъртност върху изменението на средната продължителност на живота”, публикувана в сп. „Статистика”, кн. 1 - 2/2012. В нея са представени три модела за влияние на промените или различията на смъртността Δqx на отделните единични възрасти х години (по-точно в отделните едногодишни възрастови интервали х, х + 1 години) върху промяната или разликата между две средни продължителности на живота. Логическите и методологичните основи на трите факторни модела са изведени и обосновани с две последователни концепции за общото влияние на повъзрастовата смъртност върху . Първата концепция е методологията на таблиците за смъртност, с която се изчислява средната продължителност на живота на дадено население за една календарна година или за период от две до три съседни години, докато втората концепция е за анализ на процеси.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2014-07-24
Свали пълен текст