bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1721208420 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

AWARENESS AND MEDIA CAMPAIGN - A KEY FACTOR FOR THE SUCCESS OF CENSUS 2011
Мариана Коцева
Резюме: Статията представя съдържанието, целите и етапите на комуникационната кампания за Преброяване на населението 2011 и ролята й за успешното му провеждане. Изтъква се ключовото значение на комуникациите за постигането на широка обществена осведоменост и за създаване на атмосфера за равнопоставен диалог между всички участници в преброяването. Комуникационната стратегия на Преброяване 2011 се разглежда като компонент на общата стратегия на прозрачност и отвореност към обществото, прилагана от Националния статистически институт на България. Представени са и основните компоненти и комуникационни канали на кампанията (медийна кампания, национални и местни партньорства, социални медии, онлайн взаимодействия и обучения), както и ключовите фактори за успеха й.
Ключови думи: bulgaria; campaign; census
Дата на публикуване: 2014-04-03
Свали пълен текст