bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1696035345 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ЕЛЕМЕНТАРНИЯТ ФУНКЦИОНАЛЕН АДИТИВЕН И ИНДЕКСЕН ФАКТОРЕН АНАЛИЗ И НЕГОВИТЕ ЕДНОЗНАЧНИ РЕШЕНИЯ С ДИСКРЕТНАТА НЕЧЕТНА ФУНКЦИЯ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ СИГНУМ
Емил Христов
Резюме: Двата дискретни статистически факторни анализа – адитивният и индексният на всяка зависима променлива от две мултипликативно свързани факторни променливи, са обединени в общ елементарен функционален анализ с дискретни данни. Той е първият и най-необходим факторен анализ в статистическата практика и във всички приложни и научни изследвания с дискретни данни.
Началната и определяща форма на функционалния анализ е адитивната, защото нейните решения съдържат в явен вид само реално съществуващи точни нетни ефекти и евентуален съвместен ефект (увеличения и намаления) на зависимата променлива от еднопосочни и разнопосочни промени на факторите р(цени) и (количества). Адитивният факторен анализ се решава след превръщането на мултипликативния модел в линеен адитивен факторен модел с помощта на теоретичния математически критерий – дискретната нечетна функция математическия сигнум (h). Индексен факторен анализ може да се извършва и самостоятелно без предходен адитивен факторен анализ.
С изложената методика могат да се решават всякакви мултипликативни модели във всички приложни статистики, в които дискретната зависима променлива е представена с произведението на две дискретни факторни променливи. В следващата статия ще бъдат изложени и обобщени двете форми (адитивната и индексната) на елементарния функционален анализ на продукцията на еднородна съвкупност (крайно множество) на една и съща стока и на разнородна съвкупност (крайно множество) на различни стоки.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-04-22
Свали пълен текст