bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1718654434 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

РОЛЯТА НА СТАТИСТИКАТА В УПРАВЛЕНИЕТО НА ДЪРЖАВАТА
Виктор Петров
Резюме: Направена е кратка ретроспекция на ролята на НСИ като институция с първостепенно значение за държавното управление на икономиката, както и на работата на българските статистици в периоди с принципно различен обществено-икономически облик. Акцентира се върху промяната в годините след 2007 г., когато България вече е член на Европейския съюз, и се посочва важността на статистическите данни за изпълнение на стратегия „Европа 2020“. Дефинира се новата роля и значение на българската статистика като важен източник на информация за необходимостта и основателността от вземане на управленски решения с очакван положителен ефект. Очертава се ролята на НСИ за подпомагане на работата на държавните институции при провеждането на структурни реформи в основни области като: здравеопазване
пенсионноосигурителна система, образование в различните му форми и степени,
съдебна система и ефективно правораздаване, трудово законодателство и социално подпомагане, публична администрация и ефективно прилагане на данъчното законодателство.
Акцентира се върху потенциала на използването на налични бази данни (т.нар. Big Data) за статистически анализи и вземане на информирани управленски решения в условия на неопределеност. Разкрива се възможността за прилагане на един малко познат в България, но перспективен подход при статистическия анализ - Бейсовия анализ. Комбинацията от Бейсов анализ и наличните Big Data може да бъде високоефективен инструмент и модел на работа при формулиране и обосноваване на успешни управленски решения в условия на обективна неопределеност.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2015-08-19
Свали пълен текст