bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1719128117 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

АДИТИВЕН ФАКТОРЕН АНАЛИЗ НА ОБЕМА НА ПРОДУКЦИЯТА НА ЕДНОРОДНИ И РАЗНОРОДНИ СЪВКУПНОСТИ НА СТОКИ С ДИСКРЕТНАТА НЕЧЕТНА ФУНКЦИЯ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ СИГНУМ
Емил Христов
Резюме: На основата на направено ясно и точно разграничение между еднородна и разнородна статистическа съвкупност на стоки са съставени две различни методики за адитивен факторен анализ на промяната на обема на продукцията в паричен израз за две сравнявани години. Първата методика е за разликата на обема на продукцията на еднородната съвкупност от разликите на две факторни променливи - средната цена на всички стоки и тяхното общо натурално количество за цялата съвкупност. Втората методика е за разликата на обема на продукцията на разнородната съвкупност от разликите на цените на отделните стоки и на техните натурални количества. Общото между двете методики е, че верните и точни ефекти от факторните променливи се измерват с дискретната нечетна функция на математическия сигнум. Тя определя алгебричните знаци на нетните ефекти и отсъствието или наличието на съвместен ефект със съответния алгебричен знак.
В следваща статия ще бъдат представени двете аналогични методики за по-трудния индексен факторен анализ на продукцията, които се извеждат от методиките за адитивния анализ.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2016-03-11
Свали пълен текст