bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1719131629 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПОДОБРЯВАНЕ НА ЕФЕКТИВНОСТТА НА РЕГИОНАЛНАТА СТРУКТУРА НА НАЦИОНАЛНИЯ СТАТИСТИЧЕСКИ ИНСТИТУТ В КОНТЕКСТА НА СЪВРЕМЕННИТЕ КОНЦЕПЦИИ ЗА МЕНИДЖМЪНТ - ЧАСТ III
Светла Иванова
Резюме: В тази част на статията е представен бенчмаркингът като управленски подход за постигане на желания от ръководителите на ТСБ резултат - непрекъснато подобрение на ефективността чрез идентифициране и прилагане на най-добрите практики. Разгледани са ролите на директора на ТСБ, на главния счетоводител и началниците на отдели в процеса по бенчмаркинг и са дефинирани ключовите въпроси на бенчмаркинга, на които всеки от тях трябва да отговори, за да е успешна процедурата. За да се докаже, че бенчмаркингът може лесно да бъде официализиран като управленска практика в регионалната структура на НСИ, са разгледани подробно шестте основни етапа в процеса на сравнителния анализ независимо от неговата форма - планиране, работа с партньори, картографиране, анализ, действие и преглед.
Статията има за цел да докаже, че прилагането на концепцията за Lean управление ще помогне на новосъздадените ТСБ да рационализират процесите чрез преодоляване на причините за организационна неефективност, изграждане на системи за управление, възможности за поддържане на нови начини на работа и ангажимент на ръководните служители за непрекъснато подобряване на ефективността. Представени са и петте основни принципа на Lean управлението, пречупени през призмата на бизнес процесите в ТСБ, както и подходи, техники и инструменти, към които следва да се придържат ръководителите им. Етапите на внедряване на Lean управление в ТСБ - възприемане, оценяване, моделиране, действие и напредък, могат да продължат няколко години, през които удовлетвореността на потребителите и служителите, производителността, времето за изпълнение ще започнат да се подобряват.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2017-04-03
Свали пълен текст