bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1716509845 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ИНДЕКСЕН ФАКТОРЕН АНАЛИЗ НА ПРОДУКЦИЯТА ОТ ЕДНОРОДНИ И РАЗНОРОДНИ СЪВКУПНОСТИ НА СТОКИ СПОРЕД ПРОМЕНИТЕ НА ТEХНИТЕ ЦЕНИ И НАТУРАЛНИ КОЛИЧЕСТВА С ДИСКРЕТНАТА НЕЧЕТНА ФУНКЦИЯ НА МАТЕМАТИЧЕСКИЯ СИГНУМ (МЕТОДИКА ЗА АНАЛИЗА)
Емил Христов
Резюме: Предложена е нова методика за традиционния индексен факторен анализ на изменението на продукцията в паричен израз от всякакви еднородни и разнородни съвкупности на стоки. Индексът за изменението на продукцията от цялата съвкупност се анализира според факторните промени на цените и натуралните количества на отделните стоки. Най-напред се извършва адитивен факторен анализ на изменението на продукцията на всяка отделна стока с авторова методика за ефектите от еднопосочните и разнопосочните факторни промени с дискретната нечетна функция на математическия сигнум. Всеки от получените ефекти (два нетни и един съвместен) се сумира за всички стоки. С трите сумарни ефекта за цялата съвкупност се съставят три нетни факторни индекса, които след това се превръщат в окончателни факторни индекси за факторните влияния на всички промени за всички стоки. С новия индексен метод се намират еднозначните (единствено верни и точни) решения в сравнение с условните и неточни решения с множествените факторни индекси за цените при постоянен състав на Ласпейрес и Пааше.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2017-08-17
Свали пълен текст