bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1680150878 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

АКАДЕМИЧНИ НАУЧНИ ПОЗИЦИИ ЗА СТАТИСТИЧЕСКАТА НАУКА И ЗА ПРОМЕНИТЕ В ПРОФЕСИЯТА НА СТАТИСТИЦИТЕ В СЪВРЕМЕННИЯ СВЯТ
Димитър Радилов
Резюме: В съвременния свят централно място заемат информацията, знанията и комуникациите. Схващането, че статистиката е клон на математиката, все още не е изживяно. Липсата на дефиниция за предмета на статистическата наука пречи за развитието ѝ в съвременния свят. Разграничаването на статистическата наука от математиката се основава на единството между „статистическата съвкупност“ и на „множеството“ като две страни на единното битие на масовите явления - „материално-веществена“ и „абстрактна“. М. Кендал и А. Стюарт въвеждат понятието „природен феномен“, с което дават много широко определение, включващо всички възможни обекти на външния свят, които са свързани или не са свързани с човека. Развитието на статистическата наука като социална система от знания се основава на забравените изследвания на Ламберт Адолф Кетле (1836), Георг фон Майер (1895 - 1909), Франц Джиджек (1940), Уилям Петти (1691), Оскар Андерсон (1928), Ханзен (1937) и т.н. Мястото на статистическата професия се разглежда за първи път на Общата асамблея на Международния статистически институт през 1987 г. в Токио (Япония). Сформирана е комисия с ръководител проф. Сигети Моригути с широки пълномощия, която трябва да анализира мястото на статистическата професия в съвременния свят. Тя прави 7 препоръки. По-късно, от 25 до 27 септември 1996 г. в Лисабон, Португалия, се провежда семинар за официалната статистика и за нейното минало и бъдеще. Настъпилите промени в професионалния облик на статистиците след навлизането на новите информационни технологии (компютър, интернет, мобилен телефон, сателитни чинии, облачни технологии и др.) водят до съществени промени в живота, поведението и ценностната система на статистиците. Възникват виртуални офиси, които изискват промени в статистическото образование при спазване на етични принципи.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2018-03-19
Свали пълен текст