bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1718650933 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

85-О ИЗДАНИЕ НА СТАТИСТИЧЕСКИЯ ГОДИШНИК НА БЪЛГАРИЯ
Антоанета Илкова, Здравка Бобева
Резюме: В края на май 2018 г. излeзe от печат 85-ото издание на Статистическия годишник на Република България. Във връзка с годишнината подготвихме кратка историческа мозайка от ретроспекции и първи статистически наблюдения, които са публикувани в най-авторитетното издание на Националния статистически институт. Появата им в книжовното богатство на страната дава възможност на държавните институции да осъществяват своята дейност при управлението, на академичната общност да развива и задълбочава научното знание и на всички заинтересовани потребители да повишават личната си статистическа култура и осведоменост.
Началото на съставянето на годишниците е поставено през 1909 г., като първият Статистически годишник излиза от печат през 1910 година. „Да се съберат в една публикация ежегодните статистически данни върху всички отрасли на живота в България е било една необходимост, еднакво налагана през всичкото време на Дирекция на статистиката и от държавните нужди, и от обществените интереси“ - пише в предговора на първото издание тогавашният главен директор Кирил Попов.
За да обогатим 85-ото издание на Годишника, към традиционните начини на разпространение - печатен и на CD, използвахме възможностите на новите технологии и създадохме специално приложение Статистически годишник 2017 в инфографики. Чрез него предлагаме на потребителите по-различен поглед към статистическата информация. Актуалното състояние и промените в обществено-икономическия и културния живот в България са представени не по традиционния начин с таблици и текст, а чрез инфографики - изображения, графики и други средства за визуализация. Надяваме се, че по този начин ще направим поднесената информация по-лесна за разбиране и от най-младите потребители и ще им помогнем да осъзнаят значението и смисъла на числата в съвременния живот.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2018-06-07
Свали пълен текст