bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1719092912 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ПРИНЦИПИ НА ТВОРЧЕСКОТО МИСЛЕНЕ
Иванка Съйкова, Светлана Съйкова
Резюме: В статията се обсъждат основни принципи на творческото мислене, чрез което се генерират новите идеи и полезните промени в науката и социалната практика. Обичайно принципите се разглеждат като ръководно начало в една област или дейност. В творческото мислене те са нещо повече. Използват се като подходи и инструменти за овладяване на технологията, т.е. знанията и уменията за откриване на нови идеи. Обсъждат се шест такива принципа. Първите четири дължим на английския изследовател Е. Де Боно, останалите два са авторска инвенция. Заедно със специфичната логика на творческото мислене те съставляват фундамента на технологията на това мислене. Формулирани са сравнително неотдавна и за мнозина остават все още слабо познати. А без познаването и разбирането им трудно могат да се овладяват методите и инструментите на тази технология.

Ключови думи:
Дата на публикуване: 2019-09-19
Свали пълен текст