bg | en
Magazine
Array ( [session_started] => 1675131149 [LANGUAGE] => BG [LEPTON_SESSION] => 1 )
Регистрация

Вход:


Забравили сте данните? Подписка

ИНДЕКС НА ТРУДОВИЯ КЛИМАТ - СРАВНИТЕЛЕН АНАЛИЗ ЗА ПЕРИОДА 2010 - 2012 ГОДИНА
Любен Томев, Мартин Димов
Резюме: Конструирането на интегрален показател, измерващ удовлетвореността на работниците и служителите от различни по своя характер параметри на трудовата среда, е иновативна по своя характер идея за българската изследователска практика.
Субективните оценки по отношение на характера, интензивността и условията на труд, работното време и възможностите за съвместяване на трудовия и семейния живот, работната заплата, отношенията на наемане и освобождаване, сигурността на работното място, обучението и възможностите за кариерно развитие, социално-психологическият климат и т.н. са база не само за изработването на моментна снимка на „трудовия климат”, но и за проследяване на процесите в динамика.
Чрез използването на адекватни социологически инструменти и статистически методи изследването извършва сравнителен анализ в динамика между различните сектори и браншове на икономиката, между регионите, между различните категории наемни работници (напр. „бели” и „сини якички”). Разработената методика осигурява както получаването на индекси за отделните индикатори, групови индекси и индекси на субравнище, така и конструирането/изчисляването на интегрален „индекс на трудовия климат”, обобщаващ труда на наетите лица. Опитът на малкото страни, прилагали подобна практика, показва, че инструментариумът на изследването е лесно адаптивен за условията на конкретни фирми, предприятия и организации и често се използва от мениджмънта за подобни оценки на фирмено равнище.
Резултатите от изследванията са барометър за състоянието и развитието на трудовия климат в национален план и в различни разрези, а те са ценна информация не само за социалните партньори (синдикати и работодатели), но и за вземащите решения на политическо равнище. Амбициите на изследователския колектив на Института за социални и синдикални изследвания на КНСБ са постигане на устойчивост на проекта и превръщането му в регулярно национално изследване.
Ключови думи:
Дата на публикуване: 2014-06-23
Свали пълен текст